Studie om vägtrafikdata för Trafikverket

Studie / Trafikverket


Movea har stöttat Trafikverket med att ta fram krav på vägtrafikdata genom är att tydliggöra interna och externa intressenters krav på vägtrafikdata.

Studien avsåg att föreslå förändringar av dagens metoder och infrastruktur för insamling, bearbetning och presentation av vägtrafikdata, så att Trafikverkets och externa intressenters behov av vägtrafikdata tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt.

De berörda verksamhetsområdena inom Trafikverket ska utifrån underlaget kunna fatta beslut rörande inriktningen av det fortsatta arbetet med vägtrafikdata inom Trafikverket.

För mer information kontakta Per Strömgren.