Storstadsplanering 2014-2015 Trafikverket Region Stockholm

Handlingsplan / Region Stockholm


Inom Region Stockholm inleddes under 2014 arbete med att ta fram en handlinsplan storstad.

Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i den vardagliga trafiksituationen med syfte att åstadkomma förbättringar i det korta perspektivet med 1-3-åtgärder enligt Fyrstegsprincipen.

Det behövs en planering som riktar in sig på att lösa knutar och minska störningskänsligheten i trafiksystemet.

Det handlar om att åstadkomma ökad framkomlighet, minskad trängsel och minskade förseningar genom:

  • Ett bättre utnyttjande av befintlig kapacitet
  • Att underlätta resande och transporter under byggperioder

Planen innefattar ITS- och trimningsåtgärder samt Mobility Management – insatser.

För ytterligare information kontakta Marika Jenstav.

stockholm