Movea modellerar trafikeffekterna av E4:ans avstängning i samband med Melodi- och bandyfinalen

Trafikmodell / Stockholm


Avstängningen av E4-trafiken i samband med Norra länkens andra delöppning sammanföll med finalen i Melodifestivalen på Friends Arena och Bandyfinalen på Tele2 Arena den 14 mars 2015.

Trafikleden genom Stockholm är hårt belastad även under helgerna och avstängningar sker normalt enbart nattetid. Den nya kopplingen mot Norra länken kunde genomföras nattetid under ca 10 dagar men den temporära utformningen skulle även påverka rusningstrafiken där köerna under dagtid skulle bygga på under ytterligare 3-4 timmar under dessa två veckor.

Det fanns två tydliga alternativ för avstängningen och fredagen den 6 mars fick Movea uppdraget att ta fram beslutsunderlag att redovisa för väghållaren den 9 mars. I arbetet ingick framtagande av trafikefterfrågan för helgtrafiken och modellering av avstängningens inverkan på kapaciteten i Stockholms vägnät.

ITS-funktionerna i trafikmodellen Contram utnyttjades för att studera omfördelningseffekter och restidsförändringar. De samhällsekonomiska effekterna kunde bedömas och rekommendationen blev att avstängningen borde genomföras över helgen.

För mer information kontakta Fredrik Davidsson.