Cykelkapacitet – Ny metod för beräkning av cykelkapacitet

Trafikanalys / Stockholm


På uppdrag av Trafikverket har Movea tagit fram grundvärden och rekommendationer för ”METKAP” samt ”VGU” för ökad
hållbar cykling. Främst med fokus på kapacitet, tidsfördröjning och dimensionerande färdhastighet.
Syftet var att ta fram uppdaterade samband för ökad hållbar och tillgänglig cykling.

För mer information kontakta Per Strömgren.