Modern vägtrafikledning

Rapport / Sverige


På uppdrag av Trafikverket har Movea arbetat med projektet Modern vägtrafikledning.

Projektet har tagit fram en övergripande målbild för verksamheten 2018 samt en handlingsplan. Målbilden utgör en vidareutveckling av dagens verksamhet med hänsyn tagen till bl.a. pågående utvecklingsarbete, Trafikverkets styrande dokument, miljö/klimat samt trafik- och teknikutveckling.

Slutrapporten: Modern Vägtrafikledning

För mer information kontakta Peter Kronborg eller Marika Jenstav

 

modern-vagtrafikledning