Grundvärde för stoppsikt samt fordonsgeometri

Rapport


I projektet ”Grundvärde för stoppsikt samt fordonsgeometri” har Movea tagit fram grundvärden för stoppsikt samt linjeföringselement samt beräkningar och genomgång och slutsatser av den omfattande databasanalys som skett med bakgrund av hela fordonsregistret.

Rapporten innehåller såväl området fordonsgeometri som friktionsvärden, stoppsikt och vertikalgeometri. Studien behandlade de delar som är kritiska för en god geometri och kördynamik utan att för den skull vara överdimensionerad.

För mer information kontakta Per Strömgren eller Svante Berg.