SEMLA

Säker Energieffektiv fraMkomlighet med optimerade LinjeföringAr (SEMLA)

På uppdrag av Trafikverket har Movea tagit fram en ny metod samt mjukvara för att optimera energiåtgången vid geometrisk utformning av vägar. Projekt har genomfört en sammanvägning (optimering) av energiförbrukning, framkomlighet och trafiksäkerhet med avseende på linjeföring. Projektet har utmynnat … Läs mer

CYKKAP

Cykelkapacitet – Ny metod för beräkning av cykelkapacitet

På uppdrag av Trafikverket har Movea tagit fram grundvärden och rekommendationer för ”METKAP” samt ”VGU” för ökad hållbar cykling. Främst med fokus på kapacitet, tidsfördröjning och dimensionerande färdhastighet. Syftet var att ta fram uppdaterade samband för ökad hållbar och tillgänglig … Läs mer

SAMBU

Samhällsekonomisk nytta av busskörfält Trafikverket

I dagens metodik för samhällsekonomisk bedömning saknas vedertagna metoder för kollektivtrafikkörfältsåtgärder (kollektivtrafikkörfält kallas hädanefter för busskörfält). Ett problem med alla effektberäkningar tycks vara att de kräver alltför stort förarbete för att ta reda på omfattningen av åtgärden, hur stort trafikarbete … Läs mer

image009

Grundvärde för stoppsikt samt fordonsgeometri

I projektet ”Grundvärde för stoppsikt samt fordonsgeometri” har Movea tagit fram grundvärden för stoppsikt samt linjeföringselement samt beräkningar och genomgång och slutsatser av den omfattande databasanalys som skett med bakgrund av hela fordonsregistret. Rapporten innehåller såväl området fordonsgeometri som friktionsvärden, … Läs mer

road

Studie om vägtrafikdata för Trafikverket

Movea har stöttat Trafikverket med att ta fram krav på vägtrafikdata genom är att tydliggöra interna och externa intressenters krav på vägtrafikdata. Studien avsåg att föreslå förändringar av dagens metoder och infrastruktur för insamling, bearbetning och presentation av vägtrafikdata, så … Läs mer