stockholm

Storstadsplanering 2014-2015 Trafikverket Region Stockholm

Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i den vardagliga trafiksituationen med syfte att åstadkomma förbättringar i det korta perspektivet med 1-3-åtgärder enligt Fyrstegsprincipen. Det behövs en planering som riktar in sig på att lösa knutar och minska störningskänsligheten i trafiksystemet. Det handlar … Läs mer

image009

Grundvärde för stoppsikt samt fordonsgeometri

I projektet ”Grundvärde för stoppsikt samt fordonsgeometri” har Movea tagit fram grundvärden för stoppsikt samt linjeföringselement samt beräkningar och genomgång och slutsatser av den omfattande databasanalys som skett med bakgrund av hela fordonsregistret. Rapporten innehåller såväl området fordonsgeometri som friktionsvärden, … Läs mer

road

Studie om vägtrafikdata för Trafikverket

Movea har stöttat Trafikverket med att ta fram krav på vägtrafikdata genom är att tydliggöra interna och externa intressenters krav på vägtrafikdata. Studien avsåg att föreslå förändringar av dagens metoder och infrastruktur för insamling, bearbetning och presentation av vägtrafikdata, så … Läs mer

cykel

Motriktad cykling på gator som idag är enkelriktade

På uppdrag av Trafikkontoret i Stockholm har Moveas inventerat efterfrågan på motriktad cykling och tagit fram lösningsförslag, med fokus på Södermalm. För mer information kontakta Peter Kronborg.

modern-vagtrafikledning

Modern vägtrafikledning

På uppdrag av Trafikverket har Movea arbetat med projektet Modern vägtrafikledning. Projektet har tagit fram en övergripande målbild för verksamheten 2018 samt en handlingsplan. Målbilden utgör en vidareutveckling av dagens verksamhet med hänsyn tagen till bl.a. pågående utvecklingsarbete, Trafikverkets styrande … Läs mer