Ny medarbetare

Torsten Bergh är från och med den 1 mars medarbetare på Movea Trafikkonsult AB och kommer närmast från Trafikverket.

Torsten kommer i huvudsak att jobba med trafikteknik/trafikanalys, olycksanalys och vägutformning. Torsten har under ca 45 år jobbat med vägutformning och trafikteknik/trafikanalys. Torsten har jobbat med projekt som Väg- och gatuutformning (VGU), den nya kapacitetmanualen, EVA och ett oändligt antal andra projekt under sin tid på Vägverket och Trafikverket. Torsten har också en omfattande erfarenhet av internationellt arbete inom sina specialistområden.

I och med att vår nye medarbetare Torsten bor i Falun kommer han att tillhöra kontoret i Falun.