Ny medarbetare och delägare på Movea

Svante Berg är från och med den 1 april medarbetare på Movea Trafikkonsult AB och kommer närmast från Ramböll.

Svante kommer i huvudsak att jobba med trafikteknik/trafikanalys, ITS och vägutformning. Svante har under 20 år jobbat med vägutformning, trafikteknik/trafikanalys och ITS. Svante har jobbat med projekt som Väg- och gatuutformning (VGU) såväl på dåvarande Vägverket som inom konsultbranschen.

I och med att vår nye medarbetare Svante bor i Falun kommer vi att ha ett kontor i Borlänge.