Ny medarbetare

Karl-Lennart Bång är från och med den 20 maj medarbetare på Movea Trafikkonsult AB och kommer närmast från KTH.

Kalle kommer i huvudsak att jobba med trafikteknik, trafikanalys och transportlogistik. Han har varit projektledare för flera omfattande studier avseende kapacitet och framkomlighet, godstransporter och vägplanering. Kalle har också en omfattande erfarenhet av högre utbildning och internationellt arbete inom sina specialistområden.