Per Strömgren

Teknologie Doktor


VD för Movea, med inriktning trafikteknik/trafikanalys, ITS, trafiksäkerhet, trafiksimulering och vägutformning. Med över 20 års erfarenhet från såväl väghållarperspektiv som från forskning & utveckling samt konsultverksamhet kan Per medverka i de flesta typer av projekt.


Telefon: +46 706-653 876

E-post: per.stromgren@movea.se