Marika Jenstav

Filosofie kandidat


Vice Vd med huvudsaklig inriktning på strategiskt beslutsstöd till myndigheter och företrädesvis inom ITS (Intelligenta Transportsystem) och inom järnvägssektorn.


Telefon: +46 703-565 777

E-post: marika.jenstav@movea.se