Karl-Lennart Bång

Professor em. Teknologie Doktor


Kalle jobbar i huvudsak med trafikteknik, trafikanalys och transportlogistik men också som projektledare för studier avseende kapacitet och framkomlighet, godstransporter och vägplanering. Kalle arbetar också med högre utbildning och internationellt arbete inom sina specialistområden.


Telefon: +46 70 691 17 08

E-post: karl.bang@movea.se