Gunnar Lind

Teknologie Doktor


Vice Vd med inriktning på samhällsekonomi, utvärdering, trafikanalys och trafik-information. Erfarenhet från stat, lands ting, universitet och konsultverksamhet samt både från väg- och kollektivtrafiksektorn.


Telefon: +46 705-822 708

E-post: gunnar.lind@movea.se