Esbjörn Lindqvist

Civilingenjör


Vice vd. Esbjörn har mångårig erfarenhet av planering och utredning av åtgärder inom trafiksektorn. Han har en bred trafikteknisk kunskap med särskild inriktning på effekter och samhällsekonomiska utvärderingar av åtgärder inom väg- och kollektivtrafik.


Telefon: +46 702-817 161

E-post: esbjorn.lindqvist@movea.se