Movea är ett företag som specialiserar sig på konsulttjänster inom trafik- och transportområdet med särskild tonvikt på vägutformning, trafikanalyser och trafikmodeller.

Vi har bred kompetens och mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor inom trafik- och transportsektorn. Några nyckelområden är:

Vägutformning, Drift & Underhåll, Trafikmodeller, Trafiksäkerhet, Framkomlighet, Trafikteknik, Samhällsekonomiska analyser, Transportinformatik (ITS), Miljö, energi & Klimat samt Kollektivtrafik.